ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΝΔ

ΚΑΝΑΛΙ YOUTOUBE ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Loading...

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΔ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών βάσει ουσιαστικών κριτηρίων
 2. Επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΕΤΑΑ
 3. Αναστολή της αποστολής στοιχείων από το ΤΑΝ στο ΚΕΑΟ
 4. Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
 5. Συμμετοχή εκπροσώπου των ασφαλισμένων του ΤΝ στο ΔΣ του ΕΤΑΑ καθώς και στη ΔΕ του ΤΑΝ
 6. Άσκηση αγωγής από το ΕΤΑΑ για το ζήτημα του PSI
 7. Συμψηφισμός οφειλόμενων του ΕΟΠΥΥ με ασφαλιστικές εισφορές
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Αλλαγή του συστήματος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών
 2. Εξαίρεση των δικηγορικών υπηρεσιών από το ΦΠΑ ή μείωση του συντελεστή
 3. Δικαστική προσφυγή κατά του τέλους επιτηδεύματος
 4. Θέσπιση απλούστερης φορολογικής νομοθεσίας
 5. Δικαστική προσφυγή κατά των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων
 6. Κατάργηση της φορολόγησης των εκλογικών αποζημιώσεων
Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Δικαστική προσφυγή κατά του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη
 2. Διαφάνεια ως προς τις αναθέσεις συμβάσεων των δικηγορικών συλλόγων
 3. Ακύρωση της τροποποίησης για το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές
 4. Προσαύξηση του διανεμόμενου μερίσματος
 5. Θεσμοθέτηση μιας νομικής ομάδας από δικηγόρους εξειδικευμένους στο δημόσιο δίκαιο
Σχετικό:       Το με αρ. πρ. ΔΣΑ (απευθυντέο στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος) 2042/18.02.2014 έγγραφο της αναφερόμενης Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων (Π.Ε.Δ.), με συνημμένες τις υπογραφές 1067 δικηγόρων της Επικράτειας.
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών βάσει ουσιαστικών κριτηρίων
Σύμφωνα με διαπιστώσεις του Ε.Τ.Α.Α., σε δελτίο τύπου του με ημερομηνία 1-10-2012 «Χωρίς το Ταμείο μας να ερωτηθεί και χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, επιβλήθηκαν από την Πολιτεία αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε ένα πλεονασματικό Ταμείο, που είχαν αντίθετο αποτέλεσμα στις εισπράξεις μας, αφού ολοένα και περισσότεροι (νέοι κυρίως) Μηχανικοί, Υγειονομικοί και Νομικοί αποχωρούν από το λειτούργημά τους, αδυνατώντας να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, με τους φορείς αλλά και την διοίκηση του ΕΤΑΑ ενάντια στις αυξήσεις». Καταλήγει στο δελτίο τύπου ότι υφίσταται αναγκαιότητα να αποκατασταθεί η «δυνατότητα επιλογής του ασφαλισμένου όπως ισχύει σε όλους τους υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης τους», δηλαδή η κατάργηση του άρθρου 44 παρ. 15 του ν. 3986/2011 ή η εξαίρεση και των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. από την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται αναλογιστική μελέτη που έχει συντάξει το ΤΣΜΕΔΕ, όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του ΤΣΜΕΔΕ στο ΔΣ του ΕΤΑΑ στις 27.02.2014, κατά την οποία παρατηρείται συρρίκνωση της βιωσιμότητας του ΤΣΜΕΔΕ κατά δύο χρόνια με την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
Σημειώνουμε ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματικών (Ο.Α.Ε.Ε.) έχει ήδη αποφασίσει το «πάγωμα» των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του και μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου του Ο.Α.Ε.Ε., με ημερομηνία 22-11-2013, «Η Διοίκηση και το Δ.Σ. του Οργανισμού, εκτιμώντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, αποφάσισαν να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για δύο ακόμη έτη, έως 31/12/2015, διευκολύνοντας έτσι τους ασφαλισμένους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους».
Η σημερινή κατάσταση βρίσκει σύμφωνη τη διοίκηση του ΕΤΑΑ, με τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτού να αναγνωρίζει την 11.03.2014 την αναγκαιότητα επιστροφής στην ασφαλιστική κατάσταση που ίσχυε προ του 2011, δηλαδή προ της απόφασης για υποχρεωτική άνοδο ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία, κίνηση που και ο ίδιος αναγνώρισε ως αναποτελεσματική στις σημερινές συνθήκες.
Κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να προταθεί η θέσπιση εισοδηματικών και λοιπών ουσιαστικών κριτηρίων στην κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θα πρέπει ειδικότερα να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης του υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. από ένα νέο δικαιότερο σύστημα, στο οποίο οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται αναλογικά με βάση το πραγματικό (όχι τεκμαρτό) φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, αλλά και Ελβετία (πηγή: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=el). Παράδειγμα τέτοιου συστήματος (σύνδεσης της εισφοροδοτικής ικανότητας με το φορολογητέο εισόδημα) έχουμε στη Χώρα μας, με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3050/2002, στην περίπτωση των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι ως άνω ασφαλισμένοι, όταν έχουν φορολογητέο εισόδημα κάτω των 13.216 ευρώ (400άσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Γ.Α., η οποία προϋποθέτει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μόλις 600 ευρώ ετησίως, τόσο για τον τομέα συνταξιοδότησης όσο και για τον τομέα της υγείας. Ένα δεύτερο παράδειγμα αναλογικού προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το φορολογητέο εισόδημα θεσπίστηκε πρόσφατα, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6, περ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, για τις εισφορές των «παλαιών» ασφαλισμένων (προ του 1993) στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και συγκεκριμένα για όσους εξ αυτών αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο των 2.432,25 ευρώ τον μήνα (97,29 ευρώ επί 25 ημέρες ασφάλισης). Για τους ασφαλισμένους αυτούς προβλέφθηκε η αναλογική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους με βάση το μισθό τους (βλ. και Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 13/1.3.2013). Δεν είναι όμως και νέα η περίπτωση υπολογισμού με βάση το εισόδημα, αφού οι αντίστοιχες ρυθμίσεις ίσχυαν και για τους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ προ του 1993.
Σήμερα η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μονόδρομος, αφού η κάλυψη των δημοσίων βαρών, ως ενότητα, πλήττει τη μεγάλη βάση των ελεύθερων επαγγελματιών, που αναμφισβήτητα έχει εξαιρετικά μειωμένο εισόδημα. Δυστυχώς, η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, εμφανίζει ακόμη πιο δύσκολη τη λήψη απόφασης για τη θεσμοθέτηση εισοδηματικού ορίου για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει όμως να κατευθυνθεί προς τη σχετική ρύθμιση το ΕΤΑΑ και οι εντασσόμενοι σε αυτό φορείς, δεδομένου ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία, όλων των φορέων, δείχνει ότι η αύξηση των δημοσίων βαρών συνεπάγεται τη μείωση των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών, που οδηγεί σε μεγαλύτερο αδιέξοδο και σε συνακόλουθα ελλείμματα των δημοσίων ταμείων.
Τέλος, παρωχημένες και χωρίς λόγους εξακολούθησης, πρέπει να θεωρηθούν οι διατάξεις περί της διατήρησης καθεστώτων παλαιών και νέων ασφαλισμένων (προ και μετά το 1993). Είναι προφανώς προκλητικό να εφαρμόζονται κριτήρια επαχθή, όπως της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, μόνο για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, δεδομένου μάλιστα ότι οι προσδοκώμενες συνταξιοδοτικές απολαβές που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι μετά το 1993 είναι συντριπτικά μειωμένες σε σχέση με τις συντάξεις αυτών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά προ του 1993. Και είναι προφανώς αντίθετο σε κάθε έννοια ισότητας, οι ασφαλισμένοι μετά το 1993 (άνω της πενταετίας) να καταβάλουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές από τους ασφαλισμένους προ του 1993. Για το 2013, ένας δικηγόρος 6 ετών (νέος ασφαλισμένος) καλείται να καταβάλει στο ΤΑΝ 2.780,28 ευρώ, ενώ ένας δικηγόρος 36 ετών (παλαιός ασφαλισμένος) καλείται να καταβάλει λιγότερα και συγκεκριμένα 2.626,68 ευρώ.
Προτείνουμε:
(α) Να ανασταλεί επ’ αόριστον και με αναδρομική ισχύ, η εφαρμογή των διατάξεων και αποφάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. και να εξεταστεί η μείωση αυτών, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση της Χώρας.
(β) Να η καταργηθεί το άρθρο 44 παρ. 15 του ν. 3986/2011 ή να αποφασιστεί η εξαίρεση και των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. από την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης των δικηγόρων ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. Σημειώνουμε ότι αντίστοιχη υπουργική απόφαση έχει ήδη εκδοθεί για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. (Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ80000/10255/334/06.06.2012, Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., ΦΕΚ Β΄ 1849/13.06.2012), ενώ με απόφαση του ΕΤΑΑ (συνεδρ. 288/29.04.2013) έχει ανασταλεί η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί αιτήσεως ακυρώσεως που έχει καταθέσει το ΤΕΕ και ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή δεν αναφέρει ρητά ότι η αναστολή αφορά μόνο τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.
(γ) Να αναγνωριστεί νομικά η ιδιότητα του «μη δυναμένου να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές», με τη θέσπιση ενός «ανεισφορολόγητου» ποσού για δικηγόρους με μηδενικά φορολογητέα εισοδήματα ή με ένα ελάχιστο πραγματικό (όχι τεκμαρτό) φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση του λειτουργήματός τους (π.χ. κάτω των 3.000 ευρώ).
(δ) Να επεκταθεί η πρόβλεψη για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από τα πέντε έτη που είναι σήμερα, στα 10 έτη
(ε) Να αποφασιστεί η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. από ένα νέο δικαιότερο σύστημα, στο οποίο οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται αναλογικά με βάση το πραγματικό (όχι τεκμαρτό) φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου και τα έτη ασφάλισής του. Συγκεκριμένα με την πρόβλεψη της αναλογικής κλιμάκωσης των εισφορών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ετήσιο πραγματικό φορολογητέο εισόδημα, κατά τρόπο ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, ως πρώτη παράμετρο, και ανάλογα με το ετήσιο πραγματικό φορολογητέο εισόδημα, ως δεύτερη παράμετρο.
(στ) Να εξισωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού σε όλους τους ασφαλισμένους, είτε με έτος πρώτης ασφάλισης προ του 1993 είτε μετά του 1993, δεδομένου ότι σήμερα δεν υφίστανται ιδιάζοντες λόγοι για τη διατήρηση αυτής της ρύθμισης, με ιδιαίτερα επαχθείς όρους για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 και με συντριπτικά λιγότερες προσδοκώμενες συνταξιοδοτικές απολαβές.
(ζ) Να συνταχθεί αναλογιστική μελέτη, στα πρότυπα του ΤΣΜΕΔΕ και να προσβληθούν με ένδικα βοηθήματα οι αποφάσεις αυξήσεων άλλως να απαιτηθεί η επέκταση της υπ’ αρ. 288/29.04.2013 απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ σε όλους τους κλάδους ασφαλισμένων του, ιδίως στους ασφαλισμένους του ΤΝ, που υπάγονται κατά τον ίδιο τρόπο στην ασφάλιση των υπαγόμενων στο ΕΤΑΑ φορέων τους (ασφάλιση ιδιότητας και όχι απασχόλησης, όπως π.χ. οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ).

ΑΠΟΣΠΑΣΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΗΣΗ ΠΕΔ

ΠΗΓΗ: http://panhelleniclawyersassociation.wordpress.com

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ DION TV

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΝΔ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜ...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"